YouTube
Google +
Tweeter
Facebook

Monitorowanie pracy śmieciarki

Od 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska wszystkie pojazdy specjalnego przeznaczenia, w tym śmieciarki odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych, powinny być wyposażone w urządzenia, tak zwane rejestratory GPS, pozwalające na udokumentowanie ich pracy.

W ramach aplikacji TruckOnline posiadamy własne urządzenia GPS – LX1 monitorujące pracę samochodów w trudnych warunkach.

Monitorowanie pojazdów - śmieciarek ma na celu:

  • ograniczenie zbędnych przejazdów samochodów oraz ułatwienie gminom monitorowanie postępowania z odpadami komunalnymi, kontrolę miejsc przewożenia odpadów,
  • wprowadzenie systemu kontroli, umożliwiającego weryfikowanie procesu odbioru lub dostawy do miejsca, gdzie trafią odpady.

Monitorowanie gps śmieciarek ma ułatwić proces kontroli trasy przewozu odpadów. W ten sposób kierowcy będą kontrolowani, czy nie pozbywają się odpadów w niepożądane miejsca np. do lasu, czy zamkniętych kopalni zamiast zawozić je na wysypisko śmieci wskazane przez gminę.

Lokalizator gps rejestrując cały czas położenie pojazdów pozwala na zapisywanie danych, które umożliwią weryfikowanie ich w sytuacji nagłej potrzeby. Obecnie każda firma zajmująca się wywozem śmieci będzie musiała monitorować trasy swoich aut i przechowywać zgromadzone dane przez okres pięciu lat.

Korzyści z monitorowania śmieciarek w systemie monitorowania pojazdów TruckOnline:

  • dzięki założonemu monitoringowi w łatwy sposób zweryfikujesz i udowodnisz czas pracy swojego samochodu, począwszy od godziny jego wyjazdu, czy miejsca przestoju aż po zakończenie trasy,
  • szybko wygenerujesz raport, który pozwoli w łatwy sposób udokumentować lub uzupełnić rozliczenie zrealizowanego dnia w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych na podstawie obsługiwanej trasy tak, aby uniknąć zarzutów odnośnie wysypywania śmieci w niedozwolonym miejscu, co niestety ma miejsce coraz częściej.

Wypróbuj Monitorowanie GPS Śmieciarek

Call Center Monitoring GPS

Monitoring GPS INFOLINIA
(+48 22) 599 45 00


Wypełnij formularz zgłoszeniowy tutaj już teraz lub zadzwoń!